การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันสองชั้น (AOSC)

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันสองชั้น (AOSC)

 

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบ AOSC

  • เจ็บน้อยกว่า
  • เคลื่อนฟันได้เร็ว จัดเสร็จไวกว่า
  • แก้ไขฟันซ้อนฟันเก ได้อย่างรวดเร็ว
  • ปลอดภัยต่อรากฟัน
  • สวยกว่าด้วยยางสีสองชั้น
  • ลดโอกาสการถอนฟัน
  • ปลอดภัยต่อรากฟัน