จัดฟันด้วยระบบ Damon Clear2

กรณีที่ท่านต้องการเร่งการจัดฟันให้รวดเร็วขึ้นกว่าการจัดฟันทั่วไป

 

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นที่ใช้วัสดุแบบพิเศษ เรียกว่า ดามอน ชนิดใส (Damon Clear braces)ซึ่งเป็นเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เคลื่อนฟันได้ง่ายและรวดเร็ว ยิ่งกว่าการจัดฟันแบบติดแน่นชนิดอื่นๆ