ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)

ทันตแพทย์เฉพาะทางการตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม คือการรักษาทางทันตกรรมที่จะเน้นในเรื่องของความสวยงาม และการใช้งานของฟัน รวมถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้ม ของผู้รับการบริการ เช่นวีเนียร์ ,ฟอกสีฟัน,อุดปิดช่องห่างกัน