ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontics)

การรักษาจะการขูดหินปูน และเกลารากฟัน (root planing) ร่วมด้วย โดยจะขูดหินปูนทั้งบนตัวฟันและส่วนที่อยู่บนผิวรากฟันภายในร่องปริทันต์

 

ในคนไข้ที่เป็นโรคเหงือกควรไปพบทันตแพทย์ทุก 3 – 6 เดือน เพื่อตรวจดูว่ามีคราบจุลินทรีย์และหินปูนหลงเหลือจากการทำความสะอาดเองหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับการรักษาในระยะแรก