ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน/ฟันปลอม (Prosthodontics)

ประเภทของฟันปลอม

 

1.แบบถอดได้
เป็นฟันปลอมที่เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วนหรือทั้งปาก สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้
ฟันปลอม แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ. ฟันปลอมโครงอคริลิก ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

 

2.แบบติดแน่น
เป็นฟันปลอมถาวรที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม
ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน