รักษารากฟัน (Endodontics)

การรักษารากฟันคือ การนำโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ซึ่งเมื่อโพรงประสาท ฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุดคลองรากฟัน การรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันไว้ได้