บริการของเรา

บริการครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัย ยูนิตทำฟันตัวใหม่ เครื่อง X-Ray ระบบ Digital

จัดฟันแบบใส (Invisalign)
จัดฟันแบบใส (Invisalign)
จัดฟันด้วยระบบ Damon Clear2
จัดฟันด้วยระบบ Damon Clear2
จัดฟันด้วยระบบ Damon รุ่นใหม่ล่าสุด (Damon Q)
จัดฟันด้วยระบบ Damon รุ่นใหม่ล่าสุด (Damon Q)
การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันสองชั้น (AOSC)
การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันสองชั้น (AOSC)
การจัดฟันชนิดโลหะ แบบรัดยาง (Metal braces)
การจัดฟันชนิดโลหะ แบบรัดยาง (Metal braces)
ถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล
ถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)
รักษารากฟัน (Endodontics)
รักษารากฟัน (Endodontics)
ศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
ศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontics)
ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontics)
ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน / ฟันปลอม (Prosthodontics)
ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน / ฟันปลอม (Prosthodontics)
ทันตกรรมรากเทียม (Implants)
ทันตกรรมรากเทียม (Implants)