การจัดฟันชนิดโลหะ แบบรัดยาง (Metal braces)

เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ ไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่ง ทางคลินิกมีสียางให้เลือกกว่า120สี