อัตราค่าบริการอัตราค่าบริการคลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์

การรักษา หน่วย ราคาต่อหน่วย
ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา ครั้ง ฟรี
เอกซเรย์
ฟิล์มเล็ก (Periapical, Bite-wing film) ฟิล์ม 200
ฟิล์มใหญ่ (OPG, Cephalometric) ฟิล์ม 900
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ cool light ครั้ง 4,500
ฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยา 2 หลอด) เคส 4,500
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอด 800
ทันตกรรมจัดฟัน
พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา (บนและล่าง) เคส 1,000
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ชิ้น 6,000
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ชิ้น 2,500
เครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ (Metal Bracket) เคส 35,000 – 39,000
เครื่องมือจัดฟันระบบดาม่อน (Damon System) เคส 60,000 – 75,000
Mini Screw (ราคาโปรฯ) ตัว 5,000
Bite Turbo (ราคาโปรฯ) ซี่ 500
Anterior Bite Plane ชิ้น 3,000
ทันตกรรมบูรณะ/ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ (Amalgam)

  – ด้านต่อไปเพิ่มด้านละ 300

ด้าน 700
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin) ด้าน 700
อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว ซี่ 400
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema) ช่อง 2,500 – 3,500
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer (รวมค่าแลป) ซี่ 10,000 – 12,000
รักษารากฟัน (ไม่รวมค่าอุดฟัน)

  – ฟันหน้า

  – ฟันกรามน้อย

  – ฟันกราม

ซี่

ซี่

ซี่

7,500

8,500

10,500

รักษาฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด ครั้ง 2,000

ฟอกสีฟันในฟันที่รักษารากแล้ว (Non-vital bleaching)

  – ครั้งต่อไปครั้งละ 1,000 บาท

ซี่ 2,000
ครอบฟันและสะพานฟัน
ครอบฟันชั่วคราว Acrylic resin ซี่ 4,500
ครอบฟันชั่วคราว Adoro/ Ceramage ซี่ 8,000

ครอบฟันด้วยโลหะทั้งชิ้น

  – โลหะธรรมดา (Base metal)

  – โลหะ Palladium (ทอง >2%)

  – โลหะ Semi-precious (ทอง >50%)

  – โลหะ High-precious (ทอง >85%)

 

ซี่

ซี่

ซี่

ซี่

 

9,500

12,000

18,000

22,000

ครอบฟันด้วยเซรามิกกับโลหะ (PFM crown)

  – โลหะธรรมดา  (Base metal)

  – โลหะ Palladium (ทอง >2%)

  – โลหะ Semi-precious (ทอง >50%)

  – โลหะ High-precious (ทอง >85%)

 

ซี่

ซี่

ซี่

ซี่

 

9,500

12,000

18,000

22,000

ครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้น

  – IPS Empress Esthetics , Emax

  – Procea, Cercon, Lava, Zirconia, Emax

 

ซี่

ซี่

 

15,000

15,000

เดือยยึดสำเร็จรูป หรือเดือยยึดโลหะหล่อ (pin/post)

  – Composite core build up

  – Casting / Resin / Fiber post

 

ซี่

ซี่

 

3,000

3,500 – 4,500

ยึดครอบฟัน (Recement crown) ซี่ 1,000
รื้อครอบฟัน ซี่ 1,500
ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (TP) ซี่แรก

  – ซี่ฟันซี่ละ 500 บาท

ชิ้น 3,000
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติกนุ่ม (Valplast) ชิ้น 6,500

ฟันปลอมฐานโลหะ (RPD) ซี่แรก

  – ซี่ฟันซี่ละ 500 บาท

  – ขยายฐาน (Distal Extension) เพิ่ม 1,500 บาท

ชิ้น

9,000

ฟันปลอมทั้งชิ้น บนหรือล่าง (Single Denture, Acrylic base) ชิ้น 12,000
ฟันปลอมทั้งปาก บนและล่าง (Complete Denture, Acrylic base) ชุด 20,000
ฟันปลอมทั้งปาก (Metal base) เพิ่มชิ้นละ ชิ้น 5,000
ซ่อม/เสริมฐานฟันปลอม Chair side ครั้ง 1,000 – 1,500
ซ่อม/เสริมฐานฟันปลอม Laboratory ครั้ง 1,500 – 2,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 600
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ 600
pulpotomy ซี่ 2,000
pulpectomy ซี่ 2,500
ครอบฟันเด็กด้วยโลหะ SSC ซี่ 2,500
รักษาโรคปริทันต์
ขูดหินปูนและขัดฟัน ครั้ง 800 – 1,500
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 600
เกลารากฟัน (Root planing) ซี่ 500
เกลารากฟัน (Root planing) Quadrant 1,000 – 2,000
การทำ Open Flap Debridement Quadrant 2,500
ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟันเพื่อการบูรณะ (Crown lengthening) ตำแหน่ง 2,500 – 4,000
ทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิท ตำแหน่ง 1,000
การตัดแต่ง/ตกแต่งเหงือก (Gingivoplasty, Gingivectomy) ซี่ละ 500
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ถอนฟันธรรมดา ซี่ 700 – 1,000
ถอนฟันยากผิดปกติ / ฟันกรามซี่ที่ 3 ซี่ 1,000 – 2,000
ผ่าฟันคุด Soft tissue ซี่ 2,500
ผ่าฟันคุด Partial bony ซี่ 3,000 – 4,000
ผ่าฟันคุดยากผิดปกติ / Complete bony ซี่ 5,000
ผ่าฟันฝัง ซี่ 6,000 – 7,000
รักษา dry socket ครั้ง 500 – 800
ผ่าตัดแต่งสันกระดูกเบ้าฟัน (Alveoloplasty) ครั้ง 2,500 – 3,000
การตัดเนื้อยึด (Frenectomy) ครั้งละ 2,500 – 4,000
ทันตกรรมบดเคี้ยว
เครื่องมือเฝือกสบฟันเพื่อรักษาการนอนกัดฟัน (Occlusal Splint) ชิ้น 6,000
ติดตามผล Occlusal Splint ครั้ง 600
กรอแก้ไขการสบฟันเฉพาะตำแหน่ง (Minor occlusal adjustment) ซี่ 300
ทันตกรรมรากเทียม (ไม่รวมค่า CT scan)
เกาหลี ซี่ 35,000
Astratech ซี่ 65,000